Fjärrvärmetjänster till villa

Servicetjänster för villakunder med KE Therm villacentral

Du äger och ansvarar för fjärrvärmecentralen i ditt hus. Att vara säker på att den fungerar som den ska och arbetar effektivt är inte alltid lätt att veta. Därför erbjuder Vaggeryds Energi servicetjänster för att du ska kunna få den hjälp du behöver för att få en trygg och enkel uppvärmning av din villa.

Serviceavtal

Gå till sidan om serviceavtal för att läsa mer

 

Felavhjälpning

Upptäcker du något konstigt med din fjärrvärmecentral kan du kontakta Vaggeryds Energi för att få hjälp. Vi kommer ut till dig och gör en felsökning och upplyser om vad felet kan bero på. Upptäcks ett enklare fel åtgärdas det omgående. Är det ett större fel lämnas offert på åtgärd.

Felavhjälpning Ordinarie arbetstid Kväll och helger
Med serviceavtal "Tryggt och enkelt"                      -   kr                          -   kr
Med serviceavtal "Trygg"                      -   kr                       695 kr
Med serviceavtal "Grund"                   495 kr                   1 195 kr
Utan serviceavtal                   695 kr                   1 495 kr

Pris inkl moms.

Pris per timme. Minsta debiterbara tid är 1 timme

Kunder med serviceavtal har förtur.

Vid ogiltig frånvaro av bokad tjänst förbehåller vi oss rätten att fakturera 495kr/tillfälle. Bokad tjänst makuleras.

 

Reservdelar

Offert lämnas på förfrågan. Kund med serviceavtal har 20% rabatt.

 

Besiktning av fjärrvärmecentral

Vi genomför en kontroll av fjärrvärmecentralens skick, vilket omfattar funktionskontroll av värmeväxlaren och reglerventiler, kontroll och justering av reglercentral, tillsyn av pump, läckagekontroll samt kontroll och justering av expansionssystemet.

Efter kontrollen lämnas ett serviceprotokoll som beskriver skicket på fjärrvärmecentralen och förslag på eventuella åtgärder.

 

Besiktning av fjärrvärmecentral  
Med serviceavtal "Tryggt och enkelt"  Ingår
Med serviceavtal "Trygg"  Ingår
Med serviceavtal "Grund"                1 495 kr
Utan serviceavtal                1 995 kr

Pris inkl moms.

Pris per besiktningstillfälle. Utförs endast på ordinarie arbetstid.

Vid ogiltig frånvaro av bokad tjänst förbehåller vi oss rätten att fakturera 495kr/tillfälle. Bokad tjänst makuleras.

 

Informationsbesök om fjärrvärmecentral

 

Tillsammans med dig genomför vi en övergripande introduktion om skötsel av fjärrvärmecentralen.

Informationsbesök  
Med serviceavtal                   695 kr
Utan serviceavtal                   995 kr

Pris inkl moms.

Pris per besökstillfälle. Utförs endast på ordinarie arbetstid.

Vid ogiltig frånvaro av bokad tjänst förbehåller vi oss rätten att fakturera 495kr/tillfälle. Bokad tjänst makuleras.

Vid nyinstallation ingår ett informationsbesök och vid nyinflyttning är det kostnadsfritt inom sex månader efter inflyttningsdagen.