Fjärrvärmepris

Avser leveranser av fjärrvärme i tätorterna Vaggeryd och Skillingaryd

Gäller fr.o.m 2022-09-01

  Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4 Taxa 5
Giltighet 10-30 kW 31-50kW 51-200 kW 201-400 kW > 401kW
Fastavgift kr/år     8 800kr 27 500kr 38 500kr
Effektavgift kr/kW 380 335 300 245 245
Energiavgift kr/kWh 0,760 0,725 0,585 0,550 0,540
Flödesavg. kr/m³     3,80 3,60 3,45

Mervärdesskatt, f.n.v 25%, tillkommer på ovanstående priser.

Ursprungsmärkt fjärrvärme

Tilläggspris 35 kr/MWh (exkl moms)

Debitering och debiteringseffekter:

  • Fast avgift debiteras månadsvis med en tolftedel av den fasta avgiften.
  • Effektavgift debiteras månadsvis med en tolftedel av ansluten maximal effekt eller om förändringar i effektuttaget väntas ske, en preliminär effekt i samråd med kunden. Lägsta abonnerad effekt som faktureras är 10 kw.
  • Energiavgift och flödesavgift debiteras månadsvis för under månaden uttagen energi
  • Under uppförandet av ny byggnad tillämpas särskild taxa, BYGGVÄRME på 1,08kr/kWh. Vid BYGGVÄRME erläggs enbart löpande energiavgift. Efter slutbesiktning och gjort ägarbyte övergår avtalet till ett ordinarie tillsvidareabonnemang.

Information om vad som styr fjärrvärmepriset samt jämförelsepriser finns under fliken "Dokument".

Även gällande avtalsvillkor finns under fliken "Dokument".