Elnätsavgifter

Nätavgift är den avgift du betalar till ditt elnätsföretag för att få din el levererad hem till dig. Nätavgiften består dels av en fast del beroende på din mätarsäkring, dels en rörlig del som beror på hur mycket du använder.

I din nätavgift ingår kostnaden för elledningar, drift och underhåll.

Säkringsabonnemang fr.o.m. 2023-01-01

Mätarsäkring Fast avg. kr/år inkl. moms Fast avg. kr/mån inkl. moms
16 A lgh 2 365

197

16 A 4 524

377

20 A 7 017

585

25 A 9 033

753

35 A 11 890

991

50 A 17 717

1 476

63 A 22 590

1 883

80 A 29 718

2 477

100 A 39 799

3 317

125 A 49 863

4 155

160 A 68 850

5 737

200 A 85 185

7 099

 

Överföring öre/kWh inkl. moms Energiskatt öre/kWh inkl. moms Nätnytta öre/kWh
38,05 49,0 -5,0

Effektabonnemang

Du som har en större huvudsäkring än 200 A har ett effektabonnemang.

Effektabonnemangens prislista kan du se här;

Prislista Lågspänning effekt from 2023-01-01

Prislista Högspänning effekt from 2023-01-01