Elnätsavgifter

Nätavgift är den avgift du betalar till ditt elnätsföretag för att få din el levererad hem till dig. Nätavgiften består dels av en fast del beroende på din mätarsäkring, dels en rörlig del som beror på hur mycket du använder.

I din nätavgift ingår kostnaden för elledningar, drift och underhåll.

Förändring kring energiskatten från 1 januari 2018

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018.

Säkringsabonnemang fr.o.m. 2022-01-01

Mätarsäkring Fast avg kr/år exkl moms Fast avg kr/år inkl moms
16 A lgh 1 490 1 863
16 A 2 850 3 563
20 A 4 420 5 525
25 A 5 690 7 113
35 A 7 490 9 363
50 A 11 160 13 950
63 A 14 230 17 788
80 A 18 720 23 400
100 A 25 070 31 338
125 A 31 410 39 263
160 A 43 370 54 213
200 A 53 660 67 075

 

Benämning Överföring öre/kWh Energiskatt Inkl moms
Enkeltariff 23,97 36,0 74,96

Effektabonnemang

Du som har en större huvudsäkring än 200 A har ett effektabonnemang.

Effektabonnemangens prislista kan du se här;

Prislista Lågspänning effekt from 2022-01-01

Prislista Högspänning effekt from 2022-01-01