Anslutningsavgift

Anslutningsavgifter från 2023-02-01

Engångsavgifter säkringskunder 16-25A

Avstånd till närmaste anslutningspunkt (fågelvägen) Grundkostnad exkl. moms, kr Grundkostnad inkl. moms, kr Tillägg per meter exkl. moms, kr Tillägg per meter inkl. moms, kr
0-200 meter 35 500 44 375 - -
200-600 meter 35 500 44 375 305 381
600-1 200 meter 157 500 196 875 727 909
1 200- 1 800 meter 593 700 742 125 421 526

För anslutningar inom detaljplanerat område används grundkostnaden 0-200 meter för anslutningar oavsett avstånd.

Avståndet (fågelvägen) gäller från kundens anslutningspunkt (mätarskåp) till anslutningspunkten i elnätet. En anslutningspunkt i  elnätet kan exempelvis vara ett kabelskåp eller en nätstation.

Serviskabel ingår i ovanstående priser.

Inom detaljplanerat område ansvarar och bekostar byggherren förläggningen av kabelrör mätarplatsen till tomtgräns. Minst 75 mm kabelrör skall förläggas till tomtgräns.

Utanför detaljplanerat område ansvarar byggherren för grävning för serviskabeln enligt Vaggeryds Elverks anvisning.

Vaggeryds Elverk äger rätt att följa indexering enligt Ei:s uppdaterade kostnader för schablonmetoden.

Riktpriser för anslutningsavgifter

Säkringsstorlek i Ampere Avgift exkl. moms, kr Avgift inkl. moms, kr
35 44 375 55 469
50 56 800 71 000
63 56 800 71 000
80 71 000 88 750
100 71 000 88 750
125 95 850 119 813
160 95 850 119 813
200 131 350 164 188

Observera att priserna ovan är endast riktpriser och kan komma att frångås då förutsättningarna motiverar detta.

  • Över 200 A utgår en engångsavgift på 131 350 kr (164 188 kr) plus 300 kr/A (375 kr/A). Serviskabel ingår i ovanstående priser. Schakt och återfyllning samt kabelrör inom tomt ingår ej.
  • Vid anslutning av flerbostadshus utgår en engångsavgift efter servissäkringens storlek samt fastighetsabonnemang. Dessutom uttages en avgift 5000:- (6250:-) per mätare utöver fastighetsabonnemanget för att täcka faktiska kostnader för uppsättning, besiktning och administration.
  • Vid anslutning av flera mätare med gemensam servis görs som ovan. Avgift för strömtrafomätare är 10 000:- (12 500:-). Kostnad för servisdimensionering + tillkommande mätare.

Vid ändring av abonnemang, exempelvis delning av abonnemang eller flytt av mätarskåp på befintlig servis, tillkommer en avgift baserat på arbetsinsats och rådande omständigheter. Riktmärke skall vara som för flerbostadshus 5000:- (6250:-) per uppsatt/nedmonterad mätare.

Vid ändring av abonnemang, exempelvis delning av abonnemang eller flytt av mätarskåp, tillkommer en avgift baserat på arbetsinsats och rådande omständigheter.  

 

För offert kontakta Marcus Karlsson på  0393-785 28 eller marcus.karlsson@vaggerydsenergi.se

För offert kontakta Magnus Dauhn på  0393-785 17 eller magnus.dauhn@vaggerydsenergi.se