Anslutningsavgift

Anslutningsavgifter från 2022-01-01

Engångsavgifter säkringskunder 16-25A

Avstånd till närmaste anslutningspunkt (fågelvägen) Grundkostnad exkl. moms, kr Grundkostnad inkl. moms, kr Tillägg per meter exkl. moms, kr Tillägg per meter inkl. moms, kr
0-200 meter 30 500 38 125 - -
200-600 meter 30 500 38 125 262 328
600-1 200 meter 135 300 169 125 640 800
1 200- 1 800 meter 519 300 649 125 389 486

För anslutningar inom detaljplanerat område används grundkostnaden 0-200 meter för anslutningar oavsett avstånd.

Avståndet (fågelvägen) gäller från kundens anslutningspunkt (mätarskåp) till anslutningspunkten i elnätet. En anslutningspunkt i  elnätet kan exempelvis vara ett kabelskåp eller en nätstation.

Serviskabel ingår i ovanstående priser.

Inom detaljplanerat område ansvarar och bekostar byggherren förläggningen av kabelrör mätarplatsen till tomtgräns. Minst 75 mm kabelrör skall förläggas till tomtgräns.

Utanför detaljplanerat område ansvarar byggherren för grävning för serviskabeln enligt Vaggeryds Elverks anvisning.

Vaggeryds Elverk äger rätt att följa indexering enligt Ei:s uppdaterade kostnader för schablonmetoden.

Vid ändring av abonnemang, exempelvis delning av abonnemang eller flytt av mätarskåp, tillkommer en avgift baserat på arbetsinsats och rådande omständigheter.  

Anslutningsavgifter för effektkunder samt säkringskunder över 25A offereras vid förfrågan

För offert kontakta Marcus Karlsson på  0393-785 28 eller marcus.karlsson@vaggerydsenergi.se

För offert kontakta Magnus Dauhn på  0393-785 17 eller magnus.dauhn@vaggerydsenergi.se