Bästa kund,

Många hör av sig just nu med frågor gällande regeringens förslag att ge kompensation till de hushåll som drabbats av höga elpriser under hösten och vintern.

Vilka hushåll som får kompensation och när de får den är inget vi vet idag. Dialog förs mellan regeringen, riksdagen, myndigheter och elnätsbolagen och ambitionen är att detta ska ske så snabbt som möjligt.

Kompensationen kommer att betalas ut till de aktuella hushållen per automatik, via elnätsbolagen, utan att hushållen behöver ansöka om den.

Det innebär att du som har Vaggeryds energi som elhandelsbolag men ett annat elnätsbolag kommer att få din ersättning från ditt elnätsbolag.

Vad innebär förslaget?
Regeringen avsätter drygt 6 miljarder för att kunna ge 1,8 miljoner privathushåll runt om i Sverige kompensation för höga elpriser.

Förslaget är att kompensationen ska betalas ut via elnätsbolagen och baseras på hushållets elförbrukning under december, januari och februari.

Den högsta nivån på ersättningen är 2000 kr per hushåll och månad vid en elförbrukning som överstiger 2000 kWh. Varje hushåll kan alltså kompenseras med maximalt 6000 kr.

Även hushåll som har en förbrukning under 2000 kWh kan få ersättning. Kompenseringens storlek för dessa hushåll är ännu inte bestämd.

För aktuell information gällande elpriskompensationen hänvisar vi till regeringskansliets infrastrukturdepartement.